Уникално проучване на радиационния фон на пещера Колкина

През този студен месец неочаквано се отвори възможност да стартираме едно съвместно проучване заедно с клуб „Под Ръбъ“ и Експерименталната лаборатория по карстология към НИГГГ-БАН.


Решихме да направим мониторинг на радиационния фон в пещера Колкина. Решението дойде съвсем инцидентно след разговор на Мариа Златева от „НЕПИАСТ“ и Ефросина Христова от „Под Ръбъ“, за получени данни за огромни нива на радиационния фон (препоръчително време за престой не повече от 3 часа).

Измерването e било направено от членове на „Под Ръбъ“по метода с DVD дискове на проф. Пресиянов, които регистрират алфа-частици – един от трите вида радиационни лъчения и е разработено за измерване на радона в сгради. При този метод част от диска трябва да се остави за контрола извън пещерата. За съжаление контролната част изчезнала, и вероятността резултатите да са грешни е твърде голяма. Въпреки това разрешени 3 часа престой за тази посещавана от пещерняците дупка си е твърде притеснително.

                                 

Радонът (222Rn) е радиоактивен инеретен (благороден) газ по тежък от въздуха. Основен източник на радона е радият (226Ra), който се съдържа в почвата. Карстовите територии – пещерите със своите пукнатини, каверни и кухини служат като естествен резервоар на радон в природата. И тъй като той е по тежък от въздуха се предполага че, в пещерите поради лошата или никаква вентилация може да се натрупат големи количества от него. А той въпреки че, е благороден газ е вторият по важност причинител на белодробен рак у човека.

Така след консултация с Петър Стефанов от Географския институт, решихме да направим едно влизане през уикенда 21-22 февруари и да заложим двойни проби – дискове и пластмасови дифузни камери по чешка методика. Измерването ще бъде уникално, тъй като до сега никога не е правено паралелно такова по два различни метода в пещерна среда. ДВД дисковете, ще бъдат обработени в България. А дифузните камери, в които се закрепва твърдотелен детектор на алфа-частици, ще бъдат калибрирани и обработвани в Прага, Чехия.

         

„Под Ръба“ избраха местата, на които планираме да направим измервания – подземния лагер и зала 2ри януари, тъй като в момента разполагаме само с две камери. Пробите ще се сменят на всеки три – четири месеца за да хванем сезонните колебания. Планираме цялостното изследване да продължи една година с цел да се изготви годишна радиационна картина на пещерата.

Интересен факт е, че пещерата е местообитание на жълтоклюната гарга, красиво пернато, защитен вид и включен в червената книга на България. Пещерата не бива да се посещава от началото на Март да средата на Юли. Гнездата им са разположени на входния отвес и е невъзможно да се проникне без да се обезпокоят гнездящите птици.