„Странджа“ – 01-03 Март 2014

Експедиция „Странджа“ – 01-03 Март 2014