История

Спелеоклуб „Бургас – НЕПИАСТ“ е създаден през 1994 година в гр. Бургас като пряк наследник на бившия пещерен клуб „Странджа“, който води началото си от далечната 1962-ра година. Негов основател и първи председател е Венко Стоянов Величков. Името НЕПИАСТ е съкращение от Наука, Екология, Природа, История, Археология, Спорт, Туризъм. Основните дейности на клуба са проучване на пещери в района на Странджа, Сакар и Котленския Балкан. През годините членовете на клуба участват в многобройни проучвателни експедиции в пещери в страната и чужбина – Франция, Испания, Русия, Албания, Гърция, Турция и др. Включват се в археологически разкопки и други научни дейности. Спелеоклубът се представя редовно във всички национални пещерни инициативи и мероприятия организирани от Българска Федерация по Спелеология и другите клубове от страната. Водещ принцип в дейността му е опазването на околната среда и в тази връзка всички негови членове преминават задължително курс по екология. Като единствен представител на пещерното дело в града клубът и сдружението са си поставили за цел да го съхранят и популяризират сред младежта в Бургас. Спелеоклубът работи в сътрудничество с Българска федерация по спелеология, Община Бургас, Читалище „Пробуда“, Регионален Бургаски музей, Природен Парк Странджа и множество екологични нестопански организации от страната и чужбина.